Kompendium sterowania napędami

Silnik DC (prądu stałego)

  1. Sterowanie silnikiem DC – budowa i sterowanie przy użyciu układu DRV8835
  2. Obsługa enkodera inkrementalnego – zasada działania czujnika obrotu
  3. Sterowanie prędkością – regulator PID – zasada działania algorytmu regulatora proporcjonalno-całkująco-różniczkującego

Serwomechanizm modelarski

  1. Serwomechanizm modelarski – budowa i zasada sterowania serwa o ograniczonym kącie obrotu oraz przeznaczonego do pracy ciągłej

Silnik krokowy

  1. Silnik krokowy – budowa i sterowanie przy użyciu układu DRV8834
  2. Zaawansowane sterowanie prędkością silnika – „rampa” trapezoidalna – sterowanie prędkością oraz profilem ruchu

Silnik BLDC

  1. Sterowanie 3-fazowym silnikiem BLDC – algorytm 6-step – budowa i sterowanie przy użyciu układu STSPIN230
  2. Sterowanie 3-fazowym silnikiem BLDC – pomiar BEMF – pomiar sygnału Back-EMF